+387 33 770 600 gastroid@gastroid.ba
Select Page

Barmen

Cilj obuke

Obučiti i certificirati polaznike da rade kao barmeni u hotelima, restoranima i kafeima. Po završetku obuke, polaznici će biti sposobni da samostalno vode i izvode sve radnje i usluge na baru, u malim i velikim restoranima u sklopu ili van hotela, kao i u kafeima.

Kome je namijenjena

Osobama koje traže posao ili zaposlene koji nemaju prethodno obrazovanje ili obuku u struci. Polaznici moraju imati jaku motivaciju za bavljenje ovom profesijom; samopouzdanje da pokažu inicijativu, te radnu naviku i ličnu higijenu koja će dozvoliti uspješnu implementaciju obuke. Ako kandidati ne govore engleski, moraju uspješno završiti kurs engleskog jezika, 3. stepen, prije certifikacije.