+387 33 770 600 gastroid@gastroid.ba
Select Page

Pomoćni kuhar

Cilj obuke

Obučiti i certificirati polaznike da rade kao pomoćni kuhari u restoranima. Polaznici će po završetku obuke biti odgovorni za asistiranje kuharima i šefovima u svim procesima proizvodnje, u malim i velikim restoranima, s različitim vrstama menija.

Kome je namijenjena

Osobama koje traže posao i zaposlene bez prethodnog stručnog obrazovanja ili obuke u struci. Polaznici moraju imati snažnu motivaciju za ulazak u profesiju, samopouzdanje da pokažu inicijativu, te radnu disciplinu i ličnu higijenu koja dozvoljava uspješnu implementaciju kurseva. Ako kandidati ne govore engleski, moraju uspješno završiti kurs engleskog jezika, 2. stepen, prije certifikacije.

Stečene vještine

Nakon uspješno završene obuke polaznici moraju biti sposobni asistirati kuharima i šefovima u pripremi predjela, supa, glavnih jela, salata i deserta. Moraju ekonomično upotrebljavati sastojke, primjenjivati modernu tehnologiju i doprinositi kvaliteti timskog rada a posebno zadovoljstvu gosta.