+387 33 770 600 gastroid@gastroid.ba
Select Page

Slastičar

Cilj obuke

Obučiti i certificirati polaznike da rade kao poslastičari u restoranima koji žele praviti moderne poslastice. Biti će sposobni da samostalno rade i da vode poslove u kuhinji, u malim i velikim restoranima, sa različitim vrstama menija.

Kome je namijenjena

Zaposlenima i profesionalcima koji već posjeduju osnovne kulinarske vještine. Polaznici moraju imati jaku motivaciju da se bave ovom profesijom; samopouzdanje da pokažu inicijativu kao i radnu disciplinu i ličnu higijenu koje će omogućiti efikasnu implementaciju obuke. Obuka podrazumijeva da polaznici već imaju značajno iskustvo u timskom radu, te da shvataju različite uloge u lancu proizvodnje. Trebaju znati osnovne kalkulacije i norme za pravljenje i planiranje obroka. Ako kandidat ne govori engleski jezik, treba uspješno završiti kurs engleskog jezika, 2. stepen, prije certifikacije.

Stečene vještine

Nakon uspješno završene obuke polaznici će biti sposobni da planiraju, organiziraju i procijene sveukupni proces proizvodnje i performanse tima. Moći će samostalno primjenjivati HACCP standarde u proizvodnji, pripremati poslastice, te kreirati i predstavljati nove proizvode. Biti će sposobni da u potpunosti koriste modernu poslastičarsku opremu, sa znanjem kako da štede energiju i materijale. U potpunosti će razumjeti termičku obradu voća, cvijeća, čokolade i šećera, kao i tehnike u pripremanju modernih i zdravih slastica. Mogu preuzeti ulogu jakog vođe koji je uvijek susretljiv i koji ostavlja prostora drugima da pokažu inicijativu. Također, mogu preuzeti i ulogu ambasadora koji ne predstavlja samo proizvode nego koji doprinosi sveukupnom iskustvu gosta u restoranu.