+387 33 770 600 gastroid@gastroid.ba
Select Page

Sobarica

sobarica

Cilj obuke

Obučiti i certificirati polaznike za rad na poziciji posluge hotela. Oni će biti sposobni da samostalno rade u svim procesima održavanja hotela i pospremanja soba.

Kome je namijenjena

Osobama koje traže posao ili zaposlene koji nemaju prethodno obrazovanje ili obuku u struci. Moraju imati jaku motivaciju za bavljenje ovom profesijom; samopouzdanje da pokažu inicijativu, te radnu naviku i ličnu higijenu koja će dozvoliti uspješnu implementaciju obuke. Ako kandidati ne govore engleski, moraju uspješno završiti kurs engleskog jezika, 1. stepen, prije certifikacije.