PartnerLokacija
Hotel Kapetanovina Gojka Vukovića bb, Mostar
Restoran SmokvaOnešćukova 24, Mostar
Restoran MlinicaTekija Blagaj bb, Blagaj
Hotel MepasKneza Višeslava, Mostar
Restoran PrestigeKneza Višeslava, Mostar
Hotel & Spa EdenKonak 18, Mostar
Hotel HercegovinaBišće polje bb, Mostar
J.U.Srednja ekonomska i ugostiteljsko-turistička škola Mostar Konak, Mostar
Restoran EuropaKurluk 4, Mostar
JU Srednjoškolski centar HadžićiAnđelka Lažetića 17, Hadžići
Motel Le PontKralja Petra I Oslobodioca 1, Prijedor
Hotel Bosna Kralja Petra I Karađorđevića 97, Banja Luka