Sažetak kursa

RADNO MJESTOZa koje radno mjesto posla je kurs namijenjen

Cilj ovog kursa je obučiti polaznike da rade kao kuhari u restoranima i drugim ugostiteljskim objektima koji se bave pružanjem usluga proizvodnje hrane. Polaznici će po završetku obuke moći da samostalno rade i vode proizvodnju u kuhinji različitih ugostiteljskih objekata sa različitim vrstama ponude hrane. 
CILJANA GRUPA


Za koga je kurs osmišljen i šta su uvjeti za pohađanje kursa

Kurs je namijenjen profesionalcima koji posjeduju osnovne kulinarske vještine, ali i polaznicim bez završene ugostiteljske škole sa sklonostima i jakom motivacijom za rad u ugostiteljskim kuhinjama. Polaznici moraju imati radnu disciplinu i ličnu higijenu koje će omogućiti efikasnu implementaciju obuke. 
Ako kandidat ne govori engleski jezik, poželjno je da uspješno završiti kurs engleskog jezika, 2. stepen, prije certifikacije. 

ISHODI


Šta će učesnici moći da rade nakon kursa

Nakon završene obuke polaznici će biti sposobni da planiraju, organiziraju i procijene sveukupni proces proizvodnje hrane i performanse tima. Moći će samostalno pripremati predjela, supe, glavna jela, salate i deserte. Biti će sposobni da u potpunosti koriste modernu kuharsku opremu, sa znanjem kako da štede energiju i materijale. U potpunosti će razumjeti termičku obradu voća i povrća kao i termičku obradu različitih vrsta mesa. Mogu preuzeti ulogu jakog vođe koji je uvijek susretljiv i koji ostavlja prostora drugima da pokažu inicijativu. Također, mogu preuzeti i ulogu ambasadora koji ne predstavlja samo proizvode, nego koji doprinosi sveukupnom iskustvu gosta u restoranu. 

SPOSOBNOSTI


Kakva znanja, vještine i ponašanja će naučiti

Polaznici će steći potrebna znanja i vještine za uspješno obavljanje dužnosti kuhara, ali i higijenske i zdravstvene standarde, poželjnu poslovnu komunikaciju i manire, uspješan timski rad, rješavanje konfliktnih situacija i građenje profesionalnog odnosa prema gostima i radnim kolegama. 

STRATEGIJE OBUČAVANJA


Kako je kurs organizovan

Kurs može biti organizovan na dva načina: u kompaniji za nove uposlenike nekog ugostiteljskog objekta i u centrima za obuku za osobe koje traže posao i uposlenike drugih kompanija. Viši stručnjaci i predavači vode učesnike kroz stvarno okruženje od jednostavnih do kompleksnih operacija i procesa. Kurs je podijeljen na module od kojih svaki sadrži predavanja, vježbe i rad u realnom okruženju. Kurs je zasnovan na studijama slučaja i grupnom radu te promoviše motivaciju i inicijativu, a takođe zahtijeva i radnu disciplinu. 

DRUGO


Dodatne informacije za kandidate

Od polaznika se zahtijeva da nose kuharske hlače i jaknu, te zatvorene i neklizave cipele. Ovo može obezbijediti centar za obuku ili sami polaznici, ovisno o dogovoru.

Ciljana grupa, uvjeti za upis & procjena

CILJANA GRUPAZa koga je kurs osmišljen

Ovaj kurs je osmišljen za:  • Diplomante ugostiteljskih škola koji žele da unaprijede svoje sposobnosti i da ispune uvjete za posao

  • Zaposlenike kuhinja koji nemaju raniju obuku u kulinarstvu, te koji žele da poboljšaju svoj performans i odgovore na više profesionalne standarde
UVJETI ZA UPIS


Koji su uvjeti za upis

Da bi se upisali na kurs, kandidati moraju dokazati:  • Jaku motivaciju da uđu u profesiju, i da napreduju

  • Dovoljno samopouzdanja da postavljaju pitanja i pokažu inicijativu

  • Dovoljnu radnu disciplinu i ličnu higijenu koji dozvoljavaju uspješnu implementaciju kurseva

  • Engleski jezik 2. stepena.

PROCJENA ZA UPIS KURSA


Koja je procedura testiranja prije pohađanja kursa

Procedura procjene za upis kursa uključuje:  • Pisani test da se procijeni znanje vezano za posao

  • Praktični ispit da se procijene vještine stečene na poslu

  • Razgovor uživo da se procijene lične i društvene sposobnosti

  • Test iz Engleskog jezika