Sažetak kursa

RADNO MJESTOZa koje radno mjesto posla je kurs namijenjen
CILJANA GRUPA


Za koga je kurs osmišljen i šta su uvjeti za pohađanje kursa

ISHODI


Šta će učesnici moći da rade nakon kursa

SPOSOBNOSTI


Kakva znanja, vještine i ponašanja će naučiti

STRATEGIJE OBUČAVANJA


Kako je kurs organizovan

Kurs može biti organizovan na dva načina i to: u kompaniji za nove uposlenike nekog ugostiteljskog objekta i u centrima za obuku za osobe koje traže posao i uposlenike drugih kompanija. Viši stručnjaci i predavači vode učesnike kroz stvarno okruženje od jednostavnih do kompleksnih operacija i procesa. Kurs je podijeljen na module od kojih svaki sadrži predavanja, vježbe i rad u realnom okruženju. Kurs je zasnovan na studijama slučaja i grupnom radu te promoviše motivaciju i inicijativu, a takođe zahtijeva i radnu disciplinu.

DRUGO


Dodatne informacije za kandidate

Ciljana grupa, uvjeti za upis & procjena

CILJANA GRUPAZa koga je kurs osmišljen

Ovaj kurs je osmišljen za:  • Diplomante ugostiteljskih škola koji žele da unaprijede svoje sposobnosti i da ispune uvjete za posao


  • Zaposlenike kuhinja koji nemaju raniju obuku u kulinarstvu, te koji žele da poboljšaju svoj performans i odgovore na više profesionalne standarde
UVJETI ZA UPIS


Koji su uvjeti za upis

Da bi se upisali na kurs, kandidati moraju dokazati:  • Jaku motivaciju da uđu u profesiju, i da napreduju

  • Dovoljno samopouzdanja da postavljaju pitanja i pokažu inicijativu

  • Dovoljnu radnu disciplinu i ličnu higijenu koji dozvoljavaju uspješnu implementaciju kurseva

  • Govorenje Engleskog jezika nije uvjet, ali tečno govorenje lokalnog jezika jeste. Međutim, ako kandidati ne govore Engleski jezik, potrebno je da prije certifikacije uspješno završe kurs Engleskog jezika 2. stepena.

PROCJENA ZA UPIS KURSA


Koja je procedura testiranja prije pohađanja kursa

Procedura procjene za upis kursa uključuje:  • Pisani test da se procijeni znanje vezano za posao

  • Praktični ispit da se procijene vještine stečene na poslu

  • Razgovor uživo da se procijene lične i društvene sposobnosti

  • Test iz Engleskog jezika